АКМЕОЛОГІЧНІ МОДЕЛІ «ШКОЛИ – РОДИНИ»


    Ліцей як сучасна школа орієнтується на виховання духовної, соціально зрілої особистості, проектування акмеологічного освітнього простору, створення належних умов для  саморозвитку, самовдосконалення й самореалізації особистості учня; застосування різних стратегій, що ведуть до успіху кожної дитини (моделювання ситуацій успіху), а тому модель та стиль  управління групою вихователь обирає сам. Саме від цього, в основному, залежить клімат або акмевиховний простір,  бо на основі нього  будуються стосунки між суб’єктами виховного процесу і врешті - решт залежить результат виховної роботи.

Найбільш оптимальним для успішного  виховного процесу є простір,  в основі якого лежить гуманістичний підхід, демократизм стосунків між вихованцями і педагогом - вихователем, збереження автономії кожної особистості, створення умов для самореалізації особистості та гармонізації стосунків особистості з внутрішнім «Я».