ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Провідна місія нового тисячоліття належить освіті, яка має стати головним «фундаментом» сучасної науки, культури, техніки, духовного і матеріального виробництва, а також стійкого розвитку соціуму, оскільки третє тисячоліття, яке розпочалося за рішенням П’ятдесят сьомої сесії Генеральної Асамблеї ООН, десятиліттям Освіти для стійкого розвитку (2005-2014 рр.), цілком справедливо називають Ерою Освіти.

В умовах державотворення в Україні, яка стала на шлях демократизації, відкритості та гуманістичних орієнтацій, поряд з питаннями про суспільний устрій, ключовими стають проблеми пошуку національної ідеї, ціннісних орієнтирів, виховного ідеалу, нових тенденцій в освіті.

Нові цілі модернізації освітньої сфери спрямовані на розвиток національної системи освіти, що має відповідати викликам часу і потребам особистості, яка здатна реалізувати себе в суспільстві, що постійно змінюється. Такі цілі освіти зумовлюють пріоритетність досліджень в галузі педагогічної інноватики, що вимагає від педагогів знань тенденцій інноваційних змін в системі сучасної освіти як вітчизняної, так і зарубіжної; відмінностей традиційної, розвивальної та особистісно зорієнтованої систем освіти; організації системи неперервної освіти; розуміння суті та специфіки впровадження перспективних освітніх педагогічних технологій, проектування спільного європейского освітнього простору суб'єктивної взаємодії.

В основі становлення і розвитку Українського гуманітарного ліцею як закладу інноваційного типу – авторська концепція акмеологічної школи Ганни Сазоненко(директор ліцею, кандидат педагогічних наук, народний учитель України) – школи як простору життя дитини, у якому вона не готується до життя, а живе. Головна мета – цілісний розвиток соціально активної, творчої особистості, виховання національної еліти України. Філософсько-методологічними засадами освітньої системи ліцею є українознавство, педагогіка успіху й педагогіка свободи; інтеграція досвіду вітчизняного й зарубіжного у визначенні змісту гуманітарної освіти та її компетентнісна спрямованість; вироблення основ ефективного управління розвитком ліцею та проектування акмеологічного освітнього простору.

Становлення ліцею як закладу інноваційного типу відбувається в умовах реалізації системних педагогічних досліджень за формулою:

Сходинки успіху: O4 (особистість учня, особистість учителя, особистості батьки, освітній простір )

1995-2005 «Ліцей-Родина»
1999-2005 «Розробка та впровадження перспективних освітніх технологій»
2005-2009 «Розробка й упровадження акмеологічної системи ліцею»

Із 2010 року «Теоретико-методичні умови інноваційного розвитку акмеологічного ліцею»
Із 2010 року – «Здорова дитина – успішна родина – стабільна країна»
Із 2012 року – «Упровадження елементів дистанційного навчання у середніх загальноосвітніх закладах м.Києва» 2012 р.