РЕВОЛЮЦІЯ? ЕВОЛЮЦІЯ? - НІ! ДЕВОЛЮЦІЯ!

Головний принцип управління – партисипативність та делегування повноважень громадським структурам у поєднанніз державними інституціями.

У системі ціннісних координат освітнього простору ліцею, поєднанні зусиль державних і громадських інституцій, учителів і родини в інтелектуальному, моральному становленні молоді, збереженні духовної єдності поколінь, реалізації громадсько-державної системи управління у Піклувальної ради особливе місце. Піклувальну раду ліцею було засновано у 1995 році й очолив її перший Президент України – Леонід Макарович Кравчук. У її складі– державні, громадські діячі; діячі в галузях науки й культури


Члени піклувальної ради

 • Брацюнь Леся Петрівна– голова благодійного фонду «Соборність»;
 • Бугров Володимир Анатолійович – ректор Київського національного університету  імені Тараса Шевченка, професор; 
 • Гетманцев Данило Олександрович — народний депутат України, голова  Комітету Верховної ради України  з питань фінансів податкової та митної політики, доктор юридичних наук, професор, адвокат,  випускник ліцею;
 • Гурак Русла́н Васи́льович — голова Державної служби якості освіти, кандидат юридичних наук;
 • Є́мець Леоні́д Олекса́ндрович — український правознавець і політик, народний депутат України VII скликання. Заслужений юрист України, депутат  Київської  міської  ради;
 • Кононенко Петро Петрович — доктор філологічних наук, професор, лауреат міжнародної премії імені Й.Г.Гердера;
 • Костицький Василь Васильович– доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, академік Національної академії правових наук України;
 • Мацепура Олександр Леонідович– голова правління ГО Благодійного фонду «Національна еліта» (із 2004 р.);
 • Мовчан Павло Михайлович– депутат Верховної Ради України 2-го, 4-го, 6-го скликань, голова Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Т.Г. Шевченка;
 • Патриляк Іван Казимирович — голова Ради ліцею, декан історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор історичних  наук, професор, випускник ліцею;
 • Салата Оксана Олексіївна — проректор з наукової роботи Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор, професор;
 • Странніков Андрій Миколайович  – депутат Київської  міської  ради, випускник ліцею. 
 • Стрілько Валентина Василівна– Президент Міжнародного освітнього фонду імені Ярослава Мудрого;
 • Чередниченко Олександр Іванович– завідувач кафедри теорії і практики перекладу з романських мов ім. М. Зерова Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор філологічних наук, академік АН ВШ України,професор; 
 • Кириле́нко В'ячесла́в Анато́лійович  — український політик, народний депутат України III—VIII скликань;
 • Ігнатюк Анжела Іванівна  -  декан економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, професор кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка.