Е-ресурси

Процес розширення функцій бібліотек і розвиток новітніх технологій зумовили появу електронних інформаційних ресурсів поряд із документами на традиційних носіях інформації. На сьогодні вже накопичений різноманітний практичний досвід у створенні електронних сховищ інформації.

Для ефективної організації освітнього процесу навчального закладу, визначення стратегічних, перспективних напрямів розвитку освітньої організації, усвідомлення зміни філософії освіти усім учасникам  необхідно мати високий рівень  інформаційно-комунікаційної компетентності.  Допомогою в орієнтації вибору електронних інформаційних ресурсів може слугувати «Інформаційний путівник освітянина» ( Завантажити >> ).