НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО «ЛІЦЕЇСТ»

Центром Концепції розвитку ліцею є плекання обдарованої творчої особистості. Тому серед головних завдань педагогів ліцею - створення умов для цілісного розвитку особистості кожної дитини згідно з її індивідуальними особливостями.

З метою організації та керівництва науково-дослідницькою діяльністю учнів в Українському гуманітарному ліцеї створене наукове товариство «Ліцеїст», яке є добровільною ліцейською організацією і діє на основі прийнятого нею в 1999/2000 н. р. статуту. Наукове товариство об'єднує учнів, які прагнуть удосконалювати свої знання у відповідній галузі науки, розвивати свій інтелект, набувати вмінь і навичок науково-дослідної діяльності під керівництвом учених, педагогів та інших спеціалістів.

У відповідності зі Статутом, найвищим органом управління товариства є загальні збори, в період між якими управління НТЛ здійснює голова і керівна ланка, які обираються на загальних зборах.

Допомогу в індивідуальному керівництві науковим пошуком ліцеїстів надає створена в 1999/2000 н. р. Батьківська академія "Науковець". Батьки-фахівці в певній галузі знань організують і ведуть діяльність учня на всіх етапах створення наукової роботи, здійснюють поглиблену наукову і методичну підготовку ліцеїста, рецензують роботу. В разі потреби, батьки-науковці проводять семінарські заняття, лекції на секційних засіданнях НТЛ. Координує діяльність НТЛ та батьківської академії "Науковець" завідувач лабораторії змісту та інновації гуманітарної освіти. Він також забезпечує узгодження тем науково-дослідницьких робіт ліцеїстів і керівництво індивідуальним науковим пошуком з боку викладачів Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Захист наукових робіт відбувається на ліцейній конференції, ІІ (міському) етапі, ІІІ (Всеукраїнському) етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт членів Київської МАН "Дослідник", студентських наукових конференціях Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Управлінська модель науковим пошуком ліцеїстів являє собою складну взаємопов'язану учнівсько-викладацько-батьківську структуру, результатом діяльності якої є забезпечення розвитку інтелектуальних здібностей ліцеїстів та оволодіння ними технологіями дослідницької діяльності й забезпечення неперервності освіти в системі Ліцей-Університет. Практичним результатом успішної управлінської моделі є здобуття призових місць на ІІ (міському), ІІІ (Всеукраїнському) етапах конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт членів Київської МАН "Дослідник".